deska elewacyjna, elewacje, elewacje drewniane

Temat: łowczy zatrudniony jako strażnik
kompetencji między swych członków, z tym że: 1) prezes zarządu koła kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu koła oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; 2) łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny; 3) sekretarz sporządza protokoły zebrań zarządu koła, prowadzi zbiór protokołów walnych zgromadzeń i zarządu koła, rejestr uchwał walnych zgromadzeń i zarządu koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną koła; 4)...
Źródło: winchester.com.pl/viewtopic.php?t=2874Temat: Wirtualni asystenci robią furorę
biurowej to ktoś, kogo prawdopodobnie nigdy nie spotkasz twarzą w twarz. Wynajmuje się go za zaledwie 7 dolarów za godzinę do zadań, które mogą być wykonywane na odległość przy użyciu telefonu, faksu czy komputera. Planujesz ślub w odległym miejscu i musisz szybko zbadać możliwości okolicznych hoteli? Możesz zamówić wirtualnego pracownika recepcji do zarezerwowania pokoi, opracowania planów podróży, znalezienia dostawców i najlepszych ośrodków ... – mówi Selden. Mieszka w Greenlawn i wkrótce obejmie obowiązki prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Wirtualnych Asystentów, które ma ponad 1000 członków na całym świecie. - Eliminuje wydatki na zatrudnienie zwykłego pracownika dla ... odległości pół godziny jazdy od jego domu, to też da się zrobić. - Najwięcej zamówień od klientów indywidualnych dotyczy poszukiwania pracy – mówi Marwaha. - Możemy przeredagować twoje CV, poszukać takiej pracy, jaka ci odpowiada, umówić cię na rozmowę wstępną i powiedzieć, kiedy masz się pojawić. W Stanach Zjednoczonych, jak mówi Selden, większość osobistych asystentów to niezrzeszeni przedsiębiorcy, którzy pobierają od 45 ... usług prawnych i związanych z prawem. Biznes jest na tyle duży, że Selden zatrudnia dwóch pracowników na miejscu, a także osobistego księgowego, projektanta strony internetowej i asystenta – którzy zajmują się ... 1999. - Musisz czuć się swobodnie z osobą, z którą łączą cię tego rodzaju stosunki. Etyka jest niezwykle ważna. The Washington Post
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=9854


Temat: Wolne stanowiska - urzędy wojewódzkie.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Biurze Wojewody Wymiar etatu: 1 * Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: * Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: * kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Wicewojewody Mazowieckiego oraz ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących, * prowadzenie kalendarza spotkań Wicewojewody, * przygotowywanie i obsługiwanie spotkań, * przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, * obsługiwanie klientów, w tym udzielanie informacji telefonicznych lub kierowanie rozmów do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e * wykształcenie: średnie * pozostałe wymagania niezbędne: o znajomość ustawy o służbie cywilnej, o znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o znajomość Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, o umiejętność dobrej organizacji pracy, o umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, o komunikatywność, punktualność, sumienność, o umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych. wymagania dodatkowe * 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej, * znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym, * posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ... Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. z dopiskiem „Oferta pracy BW-1”
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=808


Temat: Jacy są Polacy w pracy?
Z badań CBOS-u wynika, że zdecydowanie potępiamy m. in. "lewe" zwolnienia lekarskie, spóźnialskich i załatwianie prywatnych spraw w godzinach pracy. Tyle deklaracji. Rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Polacy, niezależnie od wykształcenia, wielkości firmy, w której pracują, czy płci najostrzej potępiają przychodzenie do pracy pod wypływem alkoholu. Takie zachowanie potępia 96 proc. Polaków. Dwa proc. respondentów deklaruje, że nie ma nic przeciwko takiemu postępowaniu. ... nich. Gdy jednak porównamy odpowiedzi dotyczące stosunku Polaków do przychodzenia do pracy pod wpływem alkoholu i do takich, nieuczciwie załatwianych zwolnień, okazuje, się że wobec tych drugich jesteśmy bardziej tolerancyjni. Odpowiedź "jest mi to obojętne" w przypadku nietrzeźwości w pracy zaznacza jeden na stu badanych, w przypadku zwolnień "obojętnych" już 7 proc. respondentów. Badania CBOS-u pokazują, że prawie tak samo ważna jak zawodowa uczciwość, jest dla nas punktualność. Aż 78 proc. respondentów potępia spóźniających się współpracowników. Nieco mniej niż co dziesiąta pracująca osoba nie ma nic przeciwko, gdy któryś z naszych kolegów lub koleżanek z biura, zacznie pracę kilka minut później. Nie dla dorabiania i prywaty Jak się okazuje, Polacy nie popierają też załatwiania prywatnych spraw w godzinach pracy, a także dorabiania do pensji. Wychodzenie w trakcie pracy, np. do urzędu czy do sklepu toleruje 15 proc. badanych. Taką prywatę zdecydowanie potępia aż dwie trzecie respondentów. - Jeśli nasi przełożeni przyzwalają na takie wyjścia i nie zaniedbujemy przez nie swoich obowiązków, nie ma w tym nic złego. Nie wierzę, że pracujący ludzie nie załatwiają prywatnych spraw w godzinach pracy. Urzędy są przecież czynne dość krótko i to nie lenistwo, ale życie zmusza nas do kombinowania - mówi Andrzej Dec, urzędnik z dwuletnim stażem. Dorabianie w godzinach pracy negatywnie oceniane jest natomiast przez 65 proc. Polaków. Niespełna co piąty ankietowany nie widzi w tym nic złego, a co dziesiątemu jest to całkowicie obojętne. Dwie trzecie badanych deklaruje niechęć do prywatnych pogaduszek ze służbowego telefonu, wynoszenia materiałów biurowych, czy korzystania ... Badania pokazują, że stosunek Polaków np. do spóźniania się, korzystania z "lewych" zwolnień lekarskich, dorabiania do pensji lub załatwiania prywatnych spraw w godzinach pracy, jest bardzo podobny bez względu na to ... zawodowy staż dłuższy, tym większa zgoda na niepłatną pracę "po godzinach", czy wykonywanie dodatkowych obowiązków. - Takie dane są dla mnie zaskakujące. Niepokojące jest to, że młodzi ludzie nie odznaczają się wysokim etosem pracy. Spodziewałbym się tego raczej u ludzi starszych, naznaczonych jeszcze piętnem komunizmu. To przecież wtedy panowało powszechne przekonanie "czy się stoi, czy się leży tysiąc złotych się należy"... Trudno jednoznacznie powiedzieć skąd to się bierze. Być może chodzi o to, że młodzi ludzie, którzy coraz częściej zmieniają pracę, coraz mniej się z nią identyfikują - mówi ks. Alfred Wierzbicki z katedry etyki wydziału filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Taką tezę potwierdzają dane CBOS-u. Wynika z nich, że zadowoleni z wykonywanych obowiązków pracownicy znacznie częściej potępiają korzystanie z "lewych zwolnień", czy możliwości "urwania się" w trakcie lub jeszcze przed zakończeniem pracy. Teoria sobie, rzeczywistość sobie Dane CBOS-u pokazują, że nasz negatywny stosunek do niektórych zachowań, nie zawsze przekłada się na to, co sami robimy w trakcie pracy. Mimo, że tylko dwa proc. Polaków akceptuje przychodzenie do niej po alkoholu, a 96 zdecydowanie potępia takie zachowanie, aż 7 proc. respondentów przyznało się, że taka sytuacja im się przytrafiła. Podobnie jest z brakiem punktualności - chociaż spóźnianie się potępia niespełna 80 proc. Polaków, prawie 40 proc. zdarza się zacząć pracę kilka lub kilkanaście minut później. Z kolei do korzystania ze służbowego telefonu, faksu, czy innych materiałów przyznaje się niespełna co trzeci badany. Prywatne sprawy w godzinach pracy załatwia co czwarty Polak, a 8 proc. przyznaje się do dorabiania do ... dotyczące deklaracji pokrywały się ze statystykami zawierającymi faktyczne zachowania - mówi ks. Alfred Wierzbicki. praca.gazeta.pl
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=2579